El. dienynas

Reklaminis skydelis

Dabar lankosi

Mes turime 31 svečius  

Lankomumas

Turinio peržiūros: 144086


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

 

Informacija atnaujinta 2016-09-06

 


UGDYMAS KARJERAI 2016–2017 M. M.


UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖ GRUPĖ:

Stanislovas Ambrazaitis direktorius, profesinio orientavimo srities kuratorius
Stanislava Arlauskienė ugdymo karjerai koordinatorius
Nariai:
Danutė Bagdonienė psichologė
Jolita Grižienė socialinis pedagogas
Jurgita Ablėnė klasių auklėtojų atstovas
Violeta Staišiūnienė technologijų mokytoja
Tadas Jakas technologijų mokytojas
Sigitas Janušis technologijų mokytojas

 


 

UGDYMAS KARJERAI 2015–2016 M. M.

Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis. Profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda asmenims spręsti konkrečius karjeros klausimus.

Skaistakalnio pagrindinė mokykla, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais:

1. PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.

2. UGDYMO KARJERAI PROGRAMA, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72.


Ugdymo karjerai veiklos planas 2015–2016 m. m. yra derinamas su:

1. Skaistakalnio pagrindinės mokyklos strateginiu planu 2014–2016 m. m.
2. Skaistakalnio pagrindinės mokyklos veiklos planu 2015–2016 m. m.


Ugdymo karjerai veiklos 2014–2015 mokslo metais

Situacijos analizė

2014–2015 mokslo metams buvo sudarytas darbo planas, iškelti uždaviniai:

1. Siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką, gebėtų rasti ir naudoti karjeros informaciją, išsikelti karjeros tikslus, priimtų adekvačius sprendimus.

2. Užtikrinti mokinių profesinį veiklinimą.

Per šiuos mokslo metus 5–10 klasėse pravesta 21 klasės valandėlė įvairiomis ugdymo karjerai temomis:

Gabumų bankas. (6b, 6a)
Ko mes norime? (8a)
Mano interesai (pagal J.Hollandą). (7a, 7b)
Mokymosi galimybės. (8a, 8b)
Profesijų įvairovė ir jų pasirinkimas. (8a)
Darbo paskirtis ir karjera. (5a, 5b)
Mano artimoji socialinė aplinka. (5a, 5b)
Savęs pažinimo testas „Laimėk prieš laiką“. (8b)
Asmenybės savybės. (6a)
Mano vertybės. Darbo vertybės. (7a, 7b)
Savęs pažinimas. Vardo galia. (5a, 5b)
Mano talentas ir gabumai. Intelektas. ( 6a)
Savęs pažinimo aspektai. (5a)
„Pasimatuok profesiją“. (6a)

Įvyko 10 profesinio veiklinimo patyriminių vizitų:

1. 5a ir 5b klasių mokinių patyriminis vizitas į Panevėžio moksleivių namus.
2. 6a, 6b, 7a, 7b klasių mokinių patyriminis vizitas į Panevėžio moksleivių namus.
3. 7a, 7b, 6a kl. mokinių patyriminis vizitas į šokolado manufaktūrą „AJ šokoladas“ Šiauliuose. (Auklėtojos R. Karosienė ir L. Nauronienė)
4. 8-ųjų klasių mokinių patyriminis vizitas-išvyka į Juozo Miltinio gimnaziją, kur mokiniai dalyvavo renginyje „Pirmyn, aštuntokai“.
5. Patyriminis vizitas į Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklą 10 klasės mokiniams.
6. Patyriminis vizitas į Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinę mokyklą 10 klasės mokiniams.
7. 8-ųjų klasių mokinių profesinis veiklinimas renginyje „Angliškos kalėdos“ 5-ojoje gimnazijoje.
8. 8-ųjų klasių mokinių profesinis veiklinimas renginio „Tyrėjų naktis-2014“ kūrybinėse dirbtuvėse „Programavimas mobiliesiems įrenginiams“ Juozo Balčikonio gimnazijoje.
9. 10-osios klasės mokinių profesinio veiklinimo išvyka į Žmogaus studiją.
10. Profesinio veiklinimo išvyka 5a ir 5b klasių mokiniams „Pasimatuok profesiją. Kinologas“.

Įvyko visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“ 5–10 klasių mokiniams. Visos 5–10 klasės apsilankė įmonėse, susipažino su įvairiomis profesijomis, reikalavimais tos profesijos atstovui.

Pravestos 7 integruotos pamokos:

1. Informacinių technologijų pamoka integruota su ugdymu karjerai netradicinėje aplinkoje 9–10 klasių mokiniams su informatikos vyr.mokytoja R. Ručinskaite-Špokevičiene ir 9 klasės auklėtoju, istorijos mokytoju T. Puodžiūnu: Robotika. Programavimas. Karjeros galimybės.

2. Integruota ekonomikos ir ugdymo karjerai pamoka 9 klasės mokiniams su geografijos mokytoja metodininke J. Ablėne: Išsilavinimo svarbos būsimai karjerai ir asmeniniams finansams supratimas. Pamoka stebėta.

3. Integruota etikos ir ugdymo karjerai pamoka 9 klasės mokiniams su etikos vyr. mokytoja N. Veličkiene: „Profesija – gyvenimo pagrindas“. Pamoka stebėta.

4. Integruota biologijos ir ugdymo karjerai pamoka 7b klasės mokiniams su biologijos vyr. mokytoja A. Makšteliene: „Augalų reikšmė mūsų gyvenime“. Pamoka stebėta.

5. Integruota ekonomikos ir verslumo ir ugdymo karjerai pamoka 9 klasės mokiniams su geografijos mokytoja metodininke J. Ablėne: „Reklama“. Pamoka stebėta.

6. Integruota tikybos ir ugdymo karjerai pamoka 6b klasėje su tikybos mokytoju V. Zamžicku: Mano talentas ir gabumai. Intelektas.

7. Integruota technologijų, istorijos, etikos ir ugdymo karjerai pamoka-pilietinė akcija netradicinėje aplinkoje Vilniuje „Užrišk trispalvę draugystės apyrankę ant Gediminaičių stulpų“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti. (2015 vasaris, aptarta metodinės grupės susirinkime).

Profesinio veiklinimo integracija į neformaliojo ugdymo renginį - Kaziuko mugę „blusų turgus“.

Organizuoti 2 tyrimai 5–10 klasių mokiniams:

1. Profesijų pažinimas.

2. Tyrimas grįžtamajam ryšiui gauti po visuotinės atvirų durų dienos „Šok į tėvų klumpes“.

Dalyvauta 2 tyrimuose: Lietuvos neformaliojo švietimo centro organizuotame profesinio veiklinimo poreikio tyrime 5–10 klasės mokiniams bei tyrime „Kaip vyresniųjų klasių mokiniai renkasi būsimą profesiją“

Organizuota viktorina „Pažink profesijų pasaulį“ 5-ųjų klasių mokiniams, „Tyrėjų nakties Protų mūšis 2014“ - 7–8 klasių mokiniams:

1) 1 turas: Bendros žinios. Tyrėjų nakties Protų mūšis 2014.
2) 2 turas: Gyvoji ir negyvoji gamta. Tyrėjų nakties Protų mūšis 2014.
3) 3 turas: Mąstyk kitaip. Tyrėjų nakties Protų mūšis 2014.

Surengta 5a ir 5b kl. mokinių darbelių paroda bibliotekoje „Mano karjeros žemėlapis“.

 


 

UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖ GRUPĖ:

Koordinatoriai:

mmmmStanislovas Ambrazaitis, direktorius, profesinio orientavimo srities kuratorius
mmmmStanislava Arlauskienė, ugdymo karjerai koordinatorė

Narės:

Danutė Bagdonienė, psichologė
Jolita Grižienė, socialinė pedagogė
Jurgita Ablėnė, klasių auklėtojų atstovė

Ugdymo karjerai koordinatorė Stanislava Arlauskienė

 

 


 

 

 
CNTR.finx.lt

Filmukas apie mokyklą

Reklaminis skydelis

Savivaldybė

Reklaminis skydelis